Musvåge - Buteo buteo

 

Musvågen en almindelig rovfugl i Danmark, Musvågen har variabel farve-

tegning, typisk mørkebrun med sort farve, undersiden er der hvid farve.

Den måler mellem 50 - 60 cm., vingefanget er  ca. 115- 130 cm og

har en såkaldt vågeform dvs. brede afrundede vinger samt kort og

tyk hals.

kaldet er et højt skrigende piiii-jauu , kan minde lidt om fiskeørnens kald

Den træffes ofte i skove og gerne hvor der er marker, enge i nærheden.

Den er en alm. yngle fugl i Danmark, det anslås at der er ca. 5000

ynglende par, hvoraf ca. halvdelen er standfugle.

Den ses ofte mussende , lige som tårnfalken - ved vores motorveje ses den

ofte da der her er nemt at finde døde/tilskade kommende dyr.

Billederne på denne side viser en musvåge mussende over en engområde

i Vestskoven, hvor der i øvrigt er 3-4 ynglende par.

Musvågen lever især af gnavere og andre småpattedyr, men den tager

også gerne krybdyr, padder samt insekter.

Den ses ofte svævende lavt henover terrænet, når den så ser et potentielt

byttedyr står den stille i luften (musser), og afventer det rigtige tidspunkt

for at angribe.

En forårs-/sommermorgen kan man se at musvågen bruger de opstrøm-

mende varme vinde (termiske vinde), der opstår når solen har opvarmet

jordoverfladen, musvågen svæver i cirkler langsomt opad.

Når den når op en hvis højde, kan den svæve over lange afstande ved

hjælp af en simpel glideflugt.

 

Tekst og fotos: Clark

       

           

Musvåge unge - sidder skjult i træerne og venter på forældrene (Clark: Tueholmsø 2003)