Efterårs-Mosaikguldsmed (Aesna mixta)  

Aesna mixta han. Arten angives at yngle i "solåbne og vegetationsrige kanaler, søer og vandhuller. Den regnedes tidligere for sjælden, men skal efterhånden være blevet ret almindelig, måske p.g.a. det varmere klima de senere år. Det nævnes, at individer i Danmark ofte er tiltrækkende individer fra bl.a.  Sverige eller Tyskland. (billede fra Evensø september måned)