Pungstær (gul gumpet) Cacicus cela 

                       fra: San Antonio - Tarapoto - Peru      Foto og tekst Lars A. Clark

 
 
Den gul-gumpet Pungstær Cacius Cela tilhører ordenen Passeriformes og familien Icteridae (en familie af ofte meget farverige fugle i Sydamerika og Australien). Pungstæren er udbredt fra Panama i nord til Peru og Bolivia i syd.

Den gulgumpede Pungstær er en tynd fugl med en lang hale, blå øjne og gult næb. Gumpen er gul ligeledes er begyndelsen til halen samt omkring vingerne, hannen er 28 cm lang og vejer ca. 105 g.. Hunnerne er mindre ca. 23 cm lang og en vægt på ca. 65 g , hunnen er lidt svagere i farven. Føden består af store insekter samt frugter.

Den gulgumpede Pungstærs yngler i kolonier i åbent skovområder eller dyrkede landområder med høje træer. Kolonien bygges i høje træer, nær floder og ofte i forbindelse med et hvepsebo, det menes at hvepseboet giver Pungstæren en hvis beskyttelse. Fuglene kæmper ofte om at komme til at bygge nærmest hvepseboet.

Reden er flaskeformet med åbningen i den nedre ende. Det er hunnen der bygger den ca. 30-45 cm lange rede. Hunnen lægger normalt 2 mørkplettede, lyseblå æg, efter 14 dage klækkes æggene og ca 40 dage herefter er ungen flyveklar.

Flere andre fugle forsøger at jage Pungstæren af reden og af den grund menes Pungstæren at bygge reden nær hvepseboet, en årsag er måske at visse fluer tiltrækkes af kolonien på op til 100 reder og de være inficeret med en parasitisk mide, der angriber ungerne, hvepsene æder disse fluer og giver hermed beskyttelse (passiv symbiose). Derimod er det kendt at Fluesnapperen (Legatus leucophaius), ofte jager pungstæren fra reden, smider pungstærens æg ud og overtager reden (rede parasitisme).

 

Ved downloading er billederne meget store