"Junk-DNA" Definerer Forskellen mellem mennesker og chimpanser


ScienceDaily (25 oktober 2011) – I mange år har forskerne troet at de store fænotypiske forskelle mellem mennesker og chimpanser kunne forklares i forskelle i Chimpansers og menneskers genom. Men når man sekventerede de to arters genomer, blev forskerne overrasket over at DNA-sekvenser fra menneske og chimpanse gener er næsten identiske, i dag mener forskerne at hele ca. 94-96% af de protein kodende gener er identiske hos Chimpanser og mennesker. Det betyder at kun mellem 4-6% af generne hos de ro arter er forskellige. Derfor har det store spørgsmål været, Hvad er det så der er ansvarlig for de mange morfologiske og adfærdsmæssige forskelle mellem de to arter?

Forskere ved Georgia Institute of Technology har nu fastslået, at indsættelse og sletning af store stykker DNA nær de protein kodende gener varierer meget mellem mennesker og chimpanser og kan være hoved forklaringen på de store forskelle mellem Chimpanser og mennesker.

Et forskerholdet under ledelse af professor i biologi John McDonald har verificeret, at mens DNA-sekvensen af ​​gener mellem mennesker og chimpanser er næsten identisk, er der store genomiske "huller" i områder, der støder op til gener, der kan påvirke, i hvilket omfang gener der er "tændte" og "slukkede." Undersøgelsen viser, at disse genomiske "huller" mellem mennesker og chimpanser overvejende skyldes indsættelse eller fjernelse (INDEL) af virus-lignende sekvenser kaldet retrotransposoner, der vides at omfatte omkring halvdelen af ​​genomerne af de to arter.


"Disse genetiske forskelle er primært forårsaget af aktiviteten af ​​retrovirus lignende flytbart sekvenser af DNA," udtalerr McDonald. "Transposoner elementer blev engang anset for 'junk-DNA" med ringe eller ingen funktion. Nu ser det ud til, at de kan være en af ​​de væsentligste grunde til, at vi er så forskellige fra chimpanser. "

Forskning teamet undersøgte genomiske huller i begge arter, og fandt at de i høj grad er korreleret med forskelle i genekspression, som det tidligere er rapporteret fra forskere ved Max Planck Instituttet for Evolutionær Antropologi i Tyskland .

De nye resultater er generelt i overensstemmelse med den opfattelse, at de morfologiske og adfærdsmæssige forskelle mellem mennesker og chimpanser, overvejende skyldes forskelle i reguleringen af ​​gener, snarere end forskelle i sekvensen af ​​generne selv," siger McDonald.

Refleksion

Når man Gen manipulerer fx planter, så indsætter man fremmed DNA i de områder, som man før troede var ”Junk DNA”. Nu har vi forklaringen på at BT-majs dvs. majs hvor man har indsat et fremmed stykke DNA fra bakterier, ofte udvikler en tykkere skal, og derved nedsætter næringsværdien af majsen.

Når man gensplejser planter, så er man ikke klar over hvor præcist det fremmede DNA kommer ind og ofte flyttes det af planten, som DNA transponerer. Når en plante først er Genmanipuleret, så kan dens DNA spredes til andre planter endog andre arter.

Personligt støtter jeg økologien og er medlem af et kogræsser laug, hvor jeg hvert år modtager ¼ økologisk kalv.