ABO Blod Typer

Original tekst  Bearbejdet af Lars A. Clark


photo of Karl Landsteiner working in his laboratory
Karl Landsteiner
(1868-1943)


ABO blodtyperne er nok de mest kendte. I årene 1900 og 1901 opdagede Karl Landsteiner fra Universitet i Wien, de tre blodtyper, da han undersøgte hvorfor blodtransfusion sommetider medførte døden for patienterne, 30 år senere i 1930 modtog han endelig Nobelprisen i medicin for sin opdagelse af ABO-systemet.

Alle mennesker og mange primater har blodtypesystemet ABO. 

  • Der er fire typer blod: A, B, AB, og O

  • Der er to antigener  A og B (antigen H omtales senere)

  • Der er to antistof:  anti-A og anti-B

Disse tre faktorer er ansvarlig for vores blodtyper.  Den enkeltes blodtyper system bestemmes af den kombination som man har.  Tabellen herunder viser de mulige blodtype kombinationer  ("+" indikerer tilstedeværelsen af et antigen eller antistof og "-" indikerer ikke tilstede).

ABO
Blod Type
 
  Antigen   
A
  Antigen 
B
    antistof 
anti-A
  antistof 
Anti-B

 
 
A   + -   - +
B   - +   + -
O   - -   + +
AB   + +   - -

 
 

Lad os gennemgå type A,  mennesker der har blodtype A, har et A antigen på overfladen af deres røde blodceller ('+' i tabellen under Antigen A).  Det bevirker at, anti-A antistof ikke vil blive dannet ( '-' i tabellen under antistof anti A). Hvis der blev dannet anti A antistof i blodtype A, så ville blodet blive ødelagt.   Derimod hvis  blodtypen B bliver  indsprøjtet i en blodtype A person,  så vil der blive dannet anti-B antistof ('+' i tabellen under anti B antistof)  , de fremmede blodlegemer vil blive opdaget og ødelagt - de sker en agglutination (sammenklumpning af blodceller).

ABO
Blood Type
 
  Antigen   
A
  Antigen 
B
    antistof 
anti-A
  antistof 
Anti-B

 
 
graphic arrow pointing to the characteristics of A type blood   A          + -   - +
B   - +   + -
O   - -   + +
AB   + +   - -

 
 

Mennesker med blodtype O producerer ikke nogle ABO antigener A eller B, blodcelle overfladen. Derfor vil deres blod ikke blive ødelagt hvis det gives til en anden person med an anden type blod ( ABO type).  Det betyder at, personer med blodtype O er universale bloddonere, deres blod kan bruges til blodtransfusion til alle blodtyper. Mennesker med blodtype AB danner ikke nogle antistof.  Deres blod kan derfor blandes med blod af alle andre typer ( ABO typer ).  AB er derfor universal modtagere af blod.

ABO
Blood Type
 
  Antigen   
A
  Antigen 
B
    antistof 
anti-A
  antistof 
Anti-B

 
 
A   + -   - +
B   - +   + -
graphic arrow pointing to the characteristics of O type blood   O           - -   + +
graphic arrow pointing to the characteristics of AB type blood  AB          + +   - -

 
 

Blodtyperne bestemmes nemt ved at tilsætte to blod prøver, med  serum indeholdende henholdsvis med anti-b og anti-a. 

Blodtypernes fordeling:

De tidlige Europæiske folkeslag havde en større andel af blodtype A - hvorimod de Asiatiske folkeslag var mere jævnt fordelt på A og B.

Land O A B AB
Danmark 41% 44% 11% 4%
Norge 39% 50% 8% 4%
Oprindelige Australier aborigines 39% 61% 0% 0%
Peru indianere 100% 0% 0% 0%
verden 41% 44% 10% 5%

 


Sådan arves blodtyperne

Genet for ABO blod typerne er placeret på kromosom 9.  Man kan arve en af tre mulige alleler fra hver  forældre  (A, B, or O) alt efter forældrenes blodtype (genotype). 

Forældre blodtype Mulige Alleler
AB A B
AA A A
BB B B
AO A O
BO B O
OO O O

 

De mulige kombinationer:

Forældre Alleler
      
graphic arow pointing to the possible parental alleles for the ABO blood system along the top row and the left column
A B O
A AA
(A)
AB
(AB)
AO
(A)
B AB
(AB)
BB
(B)
BO
(B)
O AO
(A)
BO
(B)
OO
(O)
  • Genotyperne er skrevet med sort 
  • Fænotyperne er skrevet med rødt

Både A og B allelerne er dominerende over O.  Som det fremgår så vil mennesker med genotype AO  have fænotypen A.  Kun mennesker der har dobbelt recessiv  OO , vil have fænotypen O.   Allelerne A og B alleles er codominante.  Derfor vil man hvis man arver et A fra sin mor og et B fra sin far blive AB.  En agglutination test viser at AB  har alle karakteristika fra både A og B.

Der er dog undtagelser fra ovenstående regler, det skyldes antigen H, der er placeret på kromosom 19. 

H-antigen 


Blod type antigenerne findes ikke kun på blodcellernes overflade. Men de kan ofte findes i kropsvæskerne, spyttet o.lign.