GMO

Gen Modificerede Organismer (GMO)
Genteknologien er en teknik, som gør det muligt at ændre i dyrs og planters arveanlæg (DNA’et). Man kan for eksempel indsætte nye gener,- og på den måde ændre i planters eller dyrs egenskaber.
Man skelner mellem forskellige former for gensplejsning.

Gensplejsede planter
Gensplejsede planter er synonym for Genetisk Modificerede Planter. Med gensplejsede planter henviser man til, at der er foretaget ændringer i den pågældende plantes arvemateriale. De gensplejsede planter kan også gå under fællesbetegnelsen GMO – Genetisk Modificerede Organismer. GMO kan være såvel dyr og planter som mikroorganismer.

Teknologien for gensplejsning af planter går stærkt. De genmodificerede afgrøder, der dyrkes i dag, kan som hovedregel opdeles i tre hovedtyper.

.
 

Hovedforskellene mellem transgen/genmodificerede planter og naturlig forædling.


Almindlige  forædlingstekninker


Genmodificerede planter

Ved almindelige forædlingstekniker er det ikke muligt at bryde den naturlige artsbarriere. dvs. man kan ikke indsætte gener fra et dyr i en plante eller gener fra en bakterie i en plante Her kan man radikalt ændre i naturen ved f.eks. at indsætte gener fra et dyr i en plante eller gener fra en bakterie i en plante. Herved kan man skabe nye planter, som aldrig ville kunne frembringes ad naturlig vej, da det er muligt at bryde den naturlige artsbarriere.
Ved traditionelle forædlingsmetoder udvælger man på baggrund af den variation, der kommer til udtryk, og som derfor allerede findes i generne. Man flytter ikke gener eller genfrekvenser.

 

Ved genteknologien er det en hel genfrekvens, der flyttes. Man kan endnu ikke præcist bestemme, hvor denne genfrekvens bliver placeret i modtager-cellen. Da gener indgår i et komplekst samspil, er det ikke ligegyldigt, hvor genfrekvenser placeres, eller hvordan de spiller sammen med modtagercellen. Dette område ved man meget lidt om, og man kan derfor for eksempel ikke sige noget om de genmodificerede planters stabilitet ved ændrede klimatiske forhold.
Forædling er en urgammel tradition, der bygger på kendskab, udvælgelse og balanceret omgang med naturen. Gensplejsning er en ny teknik som man endnu ikke har set langtidsvirkningerne af.

Læs også :

Situationen november 2003

Rapport om GMO i USA.